RĪGAS FOTOGRĀFIJAS BIENNĀLE

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu.

Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni. Kā digitālo tehnoloģiju rezultātā ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju un attēlu un kā tā sevi piesaka mākslas darba ietvaros? Biennāles veidotājiem šie ir būtiski jautājumi, ko analizēt un reprezentēt, piedāvājot Latvijas skatītājiem aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kā arī iepazīstinot ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju un publikāciju veidā izstāžu un performanču formātos.

Pirmā Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinājās 2016. gadā. Savukārt 2017. gadā tika īstenota Starpgada programma, kas fokusējās uz jaunajiem māksliniekiem.

No 2018. gada aprīļa sākas otrā Rīgas Fotogrāfijas biennāle, kas norisināsies Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros visa gada garumā. Biennāles programma tiks īstenota divās pamatdaļās – izstādēs vairākās Rīgas izstāžu zālēs un ārtelpā: Liepājā, Cēsīs, Daugavpilī, Tartu (Igaunijā), Maskavā (Krievijā), kā arī izglītības programmā, kas piedāvās diskusijas, mākslinieku prezentācijas, starpdisciplināro simpoziju un citas aktivitātes.

Biennāles 2018. gada identitāte−I Like Your Face*
Postinterneta laikmetā, kad kļūt par vienradzi, kardinālu, gardēdi, mītisku būtni vai Instagram hipsteri ir pāris klikšķu jautājums, svarīga kļūst sevis apzināšanās un nemitīga pārformulēšana − kas mēs esam dažādos kontekstos, kā mūs redz citi un kas vēlamies būt. Skatīšanās performance un attēls ir kļuvis par pašreprezentācijas un komunikācijas neatņemamu sastāvdaļu. Sociālajos tīklos mēs bieži atzīmējam, ka mums kaut kas “patīk” (like) − taču ko tas nozīmē? Ko mēs patiesībā redzam un ko iztēlojamies? Un kas īsti mums “patīk”? Līdztekus fiziskajai realitātei, kurā ik dienas sastopamies ar daudzām “sejām”, arī digitālajā realitātē mūsu pieredzi veido neskaitāmas sejas, kuras ienāk mūsu apziņas laukā. Līdz ar to sejas metafora kļūst par būtisku identitātes veidošanas sastāvdaļu. Gan seja kā maska/loma, ko mēs ikdienā uzņemamies, lai komunicētu sevi pasaulei, gan seja kā realitāte/attēls, ko mēs ieraugām, skatoties uz otru, kas, franču filozofa Emanuela Levina vārdiem runājot, ir trausluma un ievainojamības pilna, līdz ar to tā iemieso sevī patiesas sastapšanās iespējamību ar otru, citādo. Taču vai ir iespējama sastapšanās ar citādo, nekategorizējot un netematizējot − kā tīra patikšana? Festivāls pēta šo attiecību problemātiku, izjautājot, kā mūsdienu tehnoloģiju kontekstā eksistē tādas cilvēciskas izpausmes kā jūtas, sāpes un līdzcietība un kā iedomāta piederība kādai fantastiskai realitātei sadzīvo ar sociālajām identitātēm.

* “Man patīk tava seja” (tulk. no angļu valodas)

SEKO MUMS