RĪGAS FOTOGRĀFIJAS BIENNĀLE

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu.

Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni. Kā digitālo tehnoloģiju rezultātā ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju un attēlu un kā tā sevi piesaka mākslas darba ietvaros? Biennāles veidotājiem šie ir būtiski jautājumi, ko analizēt un reprezentēt, piedāvājot Latvijas skatītājiem aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kā arī iepazīstinot ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju un publikāciju veidā izstāžu un performanču formātos. Pirmā Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinājās 2016.gadā.

Tikai viena lieta nepieciešama: sevī nokāpt, stundām ilgi nevienu nesastapt. Līdz tam jānonāk.
Rainers Marija Rilke


Turpinot sekot līdzi attēlu kultūras attīstībai, Rīgas Fotogrāfijas biennāle šogad ir pievērsusies izolācijas tēmai. Pēdējo divu gadu laikā Covid-19 izplatības dēļ 21. gadsimta cilvēce piedzīvo jaunu realitāti – dzīvi izolācijā. Tomēr cilvēkam kā sociālai būtnei ir nepieciešama komunikācija ar sev līdzīgajiem, turklāt saskarsmes trūkums vienlīdz būtiski ietekmē gan mentāli, gan fiziski. Brīžam liekas, ka nav viegli sadzīvot ar jauno īstenību – nokāpt sevī.

Cits mūsdienu izaicinājums, kas manāmi iespaidojis sabiedrības paradumus savstarpējā saziņā, saskarsmē un informācijas apmaiņā, ir tehnoloģiju attīstība un nemitīga klātesamība visam un visur. Dažbrīd tas rosina ļaudis apzināti izolēties no apkārtējā – nokāpjot sevī, mēs ieklausāmies savā būtībā, bet varbūt arī slēpjamies no realitātes, veidojam sev tīkamu iedomu tēlu, draugu loku un vidi.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 programma apskata izolācijas fenomenu iespējami dažādos kontekstos. Līdzās tēmas saturiskajam piepildījumam uzmanības lokā ir mūsdienu attēla informatīvā kodēšana. Virtuālo tehnoloģiju attīstības laikmetā fotogrāfija kā mākslas medijs ir iegājusi jaunā posmā, un laika telpā ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju – attēlu. Mums arvien no jauna ir jāmācās lasīt informāciju, ko iekļauj attēls.

SEKO MUMS