RĪGAS FOTOGRĀFIJAS BIENNĀLE

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumā tiek izmantota kā apvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtā turpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu.
Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātā piedāvāt kopīgi izprast pasaulē notiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arī iztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni. Kā digitālo tehnoloģiju rezultātā ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju un attēlu un kā tā sevi piesaka mākslas darba ietvaros? Biennāles veidotājiem šie ir būtiski jautājumi, ko analizēt un reprezentēt, piedāvājot Latvijas skatītājiem aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kā arī iepazīstinot ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju un publikāciju veidā izstāžu un performanču formātos.
Pirmā Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinājās 2016.gadā.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle - NEXT

Jau ierasti RFB starpgados - NEXT programmas uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, starpgada programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā. Biennāles izglītības programmas ietvaros gan māksliniekiem, gan jebkuram interesantam tiek dota iespēja uzzināt par aktuālo attēlu kultūras jomā, ko bieži nepiedāvā Latvijas augstākās mācību iestādes.
Jēdziens next jeb tulkojumā no angļu valodas "nākamais" ietver sevī ideju par kustību. Nākamais ir pāreja, kas nekad nav droša, paredzama vai iepriekš zināma, ar savu tiešo un neatgriezenisko klātbūtni pastāvīgi jautājot – vai nākamajam ir kāda saistība ar bijušo? Vai jaunais ir spējīgs būt radikāli jauns? "RFB – NEXT" centrālajā pasākumā – balvas "Meklējam jauno fotogrāfijā!" – finālistu skatē sastapsimies ar laikmeta garam atbilstošu skatījumu, attēla spēku atklājošu konceptuālu un emocionālu dziļumu, ar darbiem, kas aicina domāt un pārvērtēt iesakņojušos priekšstatus.

SEKO MUMS