RĪGAS FOTOGRĀFIJAS BIENNĀLE

Rīgas Fotogrāfijas biennāle ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Fotogrāfija biennāles nosaukumātiek izmantota kāapvienojošs jēdziens ļoti dažādām attēla veidošanas mākslinieciskajām praksēm, kas 21. gadsimtāturpina transformēt laikmetīgās mākslas valodu.

Biennāles tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Rīgas Fotogrāfijas biennāle tiecas fiksēt un mākslas festivāla formātāpiedāvāt kopīgi izprast pasaulēnotiekošās pārmaiņas, kuras mums nepieciešams ne tikai redzēt, bet arīiztēloties, tulkojot mūsdienās tik sarežģīto un piesātināto vizuālo valodu jēgpilnās attiecībās − starp ikdienu, kameras objektīvu, vēstures materiālu, laikmetīgo mākslu, tehnoloģijām un nākotni. Kādigitālo tehnoloģiju dēļ ir mainījusies izpratne par fotogrāfiju un attēlu un kātāsevi piesaka mākslas darba ietvaros? Biennāles veidotājiem šie ir būtiski jautājumi, ko analizēt un reprezentēt, piedāvājot Latvijas skatītājiem aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kāarīiepazīstinot ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju un publikāciju veidāizstāžu un performanču formātos. Pirmā Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinājās 2016.gadā.

Šogad Rīgas Fotogrāfijas biennāle norisinās jau piekto reizi, un, turpinot sekot līdzi attēla kultūras attīstībai, Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2024 programma pievērsusies identitātes jautājumiem - eksistenciālu jautājumu lokam, tostarp tehnoloģiju ietekmei uz cilvēka būtību, cilvēka un dabas attiecībām, kā arī mūsdienu attēla informatīvajam kodam.

SEKO MUMS